Ngày đăng: 22/11/2013 Nhấn để in bài viết

Khi muốn sử dụng dịch vụ Tra cứu thông tin theo yêu cầu tôi cần liên hệ bộ phận nào?

 Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Quầy Giải đáp Thông tin tầng 1.

Đt: 043 - 854 – 8121 máy lẻ 102. Hotline: 0973.714.468 (Mr Kép)
Hoặc Email: lic@hanu.edu.vn