Ngày đăng: 22/11/2013 Nhấn để in bài viết

Cần làm gì khi bị mất thẻ sinh viên hoặc thông tin trên thẻ bị sai?

 Khi mất thẻ, bạn cần báo ngay cho Quầy Giải đáp Thông tin-tầng 1 Thư viện hoặc gọi số 043- 854-8121 máy lẻ 102 để tránh hiện tượng Thẻ sinh viên đó bị người khác sử dụng. Để làm thủ tục cấp lại thẻ bạn liên hệ trực tiếp với Quầy Giải đáp Thông tin. 

Khi thông tin trên thẻ bị sai, bạn liên hệ trực tiếp Quầy Giải đáp Thông tin.