Ngày đăng: 15/10/2013 Nhấn để in bài viết

Khi trả tài liệu quá hạn, tôi cần làm gì?

 Khi trả tài liệu quá hạn, Thẻ sinh viên của bạn sẽ bị khóa. Bạn cần liên hệ với Quầy Giải đáp thông tin nộp phí phạt để mở khóa thẻ. Mức phí phạt hiện tại là 1.000đ/ngày/tài liệu.